Over Juul Dijkhuis

Juul Dijkhuis is een financieel blogger die zijn sporen ruimschoots verdiend heeft.

Vijf redenen om nu toe te slaan op de huizenmarkt

Leestijd: 3 minuten

De huizenmarkt is zich duidelijk aan het herstellen. Huur jij een huis en wil je ooit kopen? Blijf niet langer langs de zijlijn wachten en kijk wat er nu mogelijk is. Huurders die de afgelopen jaren de stap naar een eigen huis niet aandurfden moeten nu het juiste moment aanvoelen. Wij gaan jou 5 redenen geven waarom nog even afwachten niet verstandig is.

Een huis koop je niet zomaar even. Het is een aankoop waar een betalingsverplichting voor een periode tot wel 30 jaren uit volgt. Toch moet je hier niet voor terugdeinzen. Het alternatief is namelijk huren. Bij het huren ga je een jaarlijks stijgende verplichting aan en na dertig jaar blijf je de hoofdprijs per maand betalen aan huur, terwijl een eigen huis dan al afbetaald zou zijn. Een waarde van honderdduizenden euro’s in je huis heb je nog als extraatje. De 4 beste redenen om nu een huis te kopen zijn:

Week van de Hypotheek

Lees verder

De zes beste redenen om nu een huis te kopen

Leestijd: 3 minuten

De afgelopen zes jaren zijn slechte jaren geweest voor onze huizenmarkt. De huizenprijzen zijn ongeveer 20 procent gezakt en de verkoopcijfers van huizen zijn ineen gestort. In de afgelopen maanden is duidelijk gebleken dat de huizenmarkt weer aan het opkrabbelen is. Door de lage huizenprijzen en de historisch lage hypotheekrente is dit het ideale moment om een huis te kopen.
Lees verder

De zeven beste redenen om een samenlevingscontract op te stellen

Leestijd: 3 minuten

samenwonenHet klink misschien niet zo romantisch, maar een samenlevingscontract kun je niet zonder. Ook partners die altijd bij elkaar blijven, hebben baat bij een contract. Door het officieel maken van de samenleving heb je bijvoorbeeld ook rechten bij overlijden van je partner.

Samenwoners hebben wettelijk gezien geen verbintenis. Dit houdt bijvoorbeeld in dat bij overlijden de bezittingen van de overleden partner niet automatisch terecht komen bij de achtergebleven partner. De bezittingen van de overledene vormen een onderdeel van de nalatenschap en komen bijvoorbeeld terecht bij de ouders en broers en zussen. Bij het verbreken van de samenleving gaat het ook lastig worden als er geen contract is. Wij zetten voor jou de zeven beste redenen om een samenlevingscontract op te stellen op een rijtje zetten.

1) Met een samenlevingscontract zijn jullie fiscale partners

Vaak moeten samenwoners een samenlevingscontract hebben om te kunnen profiteren van de voordelen van het fiscaal partnerschap. Als fiscaal partners kunnen jullie de belastingheffing over het inkomen verlagen door aftrekposten te schuiven naar de partner met de hoogste belastingdruk. Dit kan bij de jaarlijkse aangifte veel geld besparen.

2) Word elkaars erfgenaam

Samenwonende partners zijn niet automatisch elkaars erfgenaam. Bij overlijden van één van beide ontvangt de achterblijver vaak niets uit de nalatenschap. Persoonlijke bezittingen van de overledene komen namelijk bij de wettige erfgenamen terecht. Dit zijn bijvoorbeeld de kinderen of de ouders en broers en zussen van de overledene. Door een samenlevingscontract op te stellen kan dit voorkomen worden. Met een verblijvingsbeding wordt het gezamenlijke vermogen toegedeeld aan de langstlevende. Om erfgenaam te worden met alle rechten van dien moet je nog wel een testament maken.

3) Samenlevingscontract heeft ook invloed op de vrijstelling bij overlijden

In een testament kun je vastleggen aan wie jouw bezittingen toekomen na jouw overlijden. In principe is een testament dus voldoende om bezittingen over te dragen op jouw partner. Echter, als er geen samenlevingscontract is opgesteld, is er meer belasting verschuldigd. Een samenlevingsovereenkomst geeft namelijk een hogere vrijstelling voor de erfrecht. Dit kan zo duizenden euro’s schelen.

4) Wie krijgt wat bij het verbreken van de relatie?

Het samenvoegen van twee huishoudens in één is eenvoudig, maar bij het verbreken van de relatie ontstaan er vaak problemen. Wie krijgt wat en hoe worden de gezamenlijk aangekochte bezittingen verdeeld? Op het moment dat de relatie wordt verbroken handelt ieder van de partners uit eigen belang. Dit maakt een goede verdeling van bezittingen en schulden vaak onmogelijk. Door vooraf alles goed vast te leggen kan dit voorkomen worden.

5) Eigen woning van één van de twee

Eén van beide bezit een woonhuis waar jullie samen gaan wonen. Samen gaan jullie bijvoorbeeld investeren in het huis. Bij het verbreken van de relatie blijft het woonhuis inclusief het samen geïnvesteerde bedrag van de oorspronkelijke eigenaar. In het samenlevingscontract kan worden vastgelegd dat de partner die niet de eigenaar is een compensatie krijgt voor zijn of haar bijdrage in de investering.

6)Wie betaalt wat?

In een samenlevingscontract kunnen onderlinge afspraken schriftelijk worden vastgelegd. Dit schept duidelijkheid bij meningsverschillen. Hoeveel draag je maandelijks bij aan de vaste lasten en hoeveel draagt je partner bij? Door dit vast te leggen kunnen er geen discussies over ontstaan.

7) Is één van beide ondernemer? Wat gebeurt er bij faillissement?

In het samenlevingscontract kan ook voor de buitenwereld worden vastgelegd wie de eigenaar is van welke bezittingen. In principe is het bij betalingsproblemen niet mogelijk om schulden te incasseren bij de partner. Hier zitten wel haken en ogen aan die goed doorgesproken moeten worden met een notaris.

Kortom! Genoeg redenen om de samenleving ook via de notaris vast te leggen. Samen met de notaris kunnen jullie ook kwesties bespreken waar nog vragen over zijn. Een samenlevingscontract moet namelijk zo goed mogelijk worden afgestemd op jullie persoonlijke situatie. Tarieven van notarissen verschillen enorm. Zo rekent de goedkoopste notaris voor een samenlevingscontract 186 euro, terwijl de duurste ruim 600 euro rekent. Het loont dus om notarissen te vergelijken. Benieuwd naar de goedkoopste notaris in jouw buurt?

Waarom is een samenlevingscontract verstandig?

Leestijd: 2 minuten

Partners die gaan samenwonen doen er verstandig aan om een samenlevingscontract op te stellen. Hierin kunnen afspraken worden vastgelegd. Het is verstandig om de wederzijdse rechten en plichten op papier te zetten. Bij het samenwonen moeten er zaken worden vastgelegd. Om verwarring te voorkomen moet dit schriftelijk gebeuren. Stellen die het goed willen doen maken een afspraak met de notaris. Er zitten namelijk nogal wat haken en ogen aan het samenwonen.

 

samenwonen Lees verder

5 redenen waarom je een testament moet nemen

Leestijd: 3 minuten

testament wijzigenVaak wordt de toegevoegde waarde van een testament wel ingezien, maar komt het er steeds niet van. In deze blog zetten wij de vijf beste redenen om een testament op te maken voor u op een rijtje.

In de Nederlandse wetgeving is vastgelegd wat er gebeurt met uw bezittingen en schulden na overlijden. Als er geen testament is opgesteld, wordt de wettelijke regeling uitgevoerd. In een testament kunt u afwijkingen ten opzichte van de wettelijke regeling vastleggen. Het opstellen van een testament is in veel gevallen verstandig. De beste redenen lichten wij in deze blog nader toe.

1) Testament opmaken om af te wijken van de verdeling van de erfdelen

Indien u een andere verdeling dan de wettelijke verdeling wenst kunt u dat vast laten leggen in een testament. U kunt de ene erfgenaam een groter deel nalaten ten laste van een andere erfgenaam. Ook is het mogelijk om vast te leggen dat er bijvoorbeeld een bepaalde bezitting wordt nagelaten aan een in het testament genoemd persoon. De notaris kan ook het nodige advies verstrekken over wat wel en wat niet mogelijk is.

2) Opnemen van een uitsluitingsclausule

Na overlijden komt de nalatenschap standaard toe aan de partner en de kinderen. Voor het deel dat toekomen aan de kinderen is het belangrijk om de uitsluitingsclausule in het testament op te nemen. Met deze clausule kan voorkomen worden dat de nalatenschap van ouders in de huwelijkse gemeenschap terecht komt bij dat van de kinderen. De verkregen bezittingen vormen dan een apart vermogen voor de kinderen. Het erfdeel smelt dus niet samen met het gezamenlijk vermogen. In geval van echtscheiding heeft de ex-partner van de verkrijger geen recht op een deel van de nalatenschap.

3) Testament opmaken om erfbelasting te besparen

In bepaalde situaties kan er erfbelasting bespaard worden. De wetgeving van het erfrecht is te ingewikkeld om hierin zelf naar mogelijkheden te zoeken. Maak een afspraak met de notaris om te kijken naar de mogelijkheden om erfbelasting te besparen. Indien dat niet nodig is, zal de notaris u dat ook mededelen. U kunt makkelijk notarissen bij u in de buurt vinden via DeGoedkoopsteNotaris.nl en met ze in contact komen.

4) Wie zorgt er voor de kinderen na overlijden

In een testament kunt u laten vastleggen wie de voogd gaat worden van uw kinderen na overlijden. Door het vast te leggen kunt u er zelf nog invloed op uitoefenen. Als de voogdij niet is vastgelegd, is het aan de rechter om hierover een beslissing te nemen. In geval van twijfel kan zelfs de Raad voor de Kinderbescherming nog worden ingeschakeld voor advies. Dit kunt u voorkomen door de voogdij vast te leggen in een testament of een notariële akte voor voogdij.

5) Benoemen van een executeur in uw testament

In het testament kan een executeur worden benoemd voor de afwikkeling van de nalatenschap. In het testament moet worden omschreven wat de taken van de executeur zijn. De executeur kan bijvoorbeeld in het testament aangewezen worden om te voorkomen dat er meerdere personen de afwikkeling van de nalatenschap willen regelen. Door dit te benoemen kunt u duidelijkheid verschaffen voor de nabestaanden.

Een testament kunt u al laten opstellen vanaf 183 euro.

In contact komen met een notaris?

Een notaris kan u informatie bieden over de verschillende mogelijkheden die er zijn bij het opstellen van een testament. Veel notariskantoren hanteren een gratis kennismakingsgesprek en kunnen u meer vertellen over de werkzaamheden. De prijzen voor het laten maken van een testament kunnen echter flink per kantoor verschillen. Vergelijk de notarissen daarom eerst voordat u een kantoor kiest om mee samen te werken. Via DeGoedkoopsteNotaris.nl kunt u makkelijk kantoren vergelijken op prijs en locatie en gratis offertes opvragen voor het opstellen van een testament voor een of twee personen.

 

Ruimere mogelijkheden tot schenken

Leestijd: 2 minuten

Bij het doen van schenkingen moet u rekening houden met de zogenaamde schenkingsvrijstellingen. U kunt namelijk voorkomen dat er belasting over de schenking moet worden betaald. Tot 1 januari 2015 geldt er een ruimere schenkingsvrijstelling van maar liefst € 100.000. Voorwaarde is dat het bedrag gebruikt gaat worden ten behoeve van de eigen woning.

Starters op de huizenmarkt kunnen door strengere acceptatienormen van banken met moeite een hypotheek afsluiten. Dit verklaart voor een deel de populariteit van het belastingvrij schenken. Met een schenking kunnen starters op gang worden geholpen door hun ouders in deze economisch zware tijden. Als starters zelf al een aanzienlijk kapitaal kunnen investeren in een huis, zijn banken ook eerder bereid om voor het resterende deel een hypotheek te verstrekken.

 

Wat is schenken?

Eenvoudig gezegd is een schenking iets geven waardoor uzelf armer wordt en de ontvanger juist rijker. Schenken zal meestal gebeuren in de vorm van geld, maar het kunnen ook goederen zijn. De ontvanger wordt aangeslagen voor schenkbelasting als de schenking de vrijstelling overtreft. De hoogte van de heffing is afhankelijk van de band tussen schenker en ontvanger en van de hoogte van de schenking.

 

Waar moet u op letten bij het schenken?

De truc van het effectief schenken is het voorkomen van een belastingheffing. Dit kan door een te schenken bedrag uit te smeren over meerdere jaren. Daarnaast kan er slim gebruik worden gemaakt van verhoogde vrijstellingen, bijvoorbeeld de vrijstelling van € 100.000 voor de aankoop of verbetering van een woning. Ook kan deze vrijstelling gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek of restschulden. Samen met een notaris kunt u hierin de beste strategie bepalen.

 

Schenken via de notaris

De ontvanger van het bedrag moet achteraf aantonen dat het bedrag gebruikt is voor de eigen woning, om gebruik te kunnen maken van de verhoogde vrijstelling van €100.000. Gezien de hoogte van het bedrag dat ermee gemoeid kan zijn, de valkuilen en de complexiteit van de regeling, is het aan te raden om een notariële schenkingsakte op te laten stellen. De notaris kan ervoor zorgen dat alles goed op papier komt. Ook kan er advies worden verstrekt over wat er opgenomen moet worden in de akte.

Via onze vergelijkingstool kunt u de goedkoopste notaris bij u in de buurt selecteren. Uiteraard moet u hierbij niet alleen letten op de prijs, maar zeker ook op de kwaliteit. Naast de prijs die de notarissen rekenen kunt u aan de hand van een puntensysteem ook nagaan hoe de notarissen beoordeeld zijn. Op deze manier zorgt u niet alleen voor het beste advies, maar ook nog tegen de scherpste prijs.

Vijf tips bij het kopen van een huis

Leestijd: 2 minuten

huis en hypotheekIn de afgelopen jaren zijn de huizenprijzen flink gekelderd. Dit in combinatie met de zeer lage hypotheekrentes maakt het kopen van een huis nu wel zeer aantrekkelijk. In deze blog hebben wij de vijf beste tips bij het kopen van een huis voor u op een rijtje gezet.

Sinds 2008 zijn de huizenprijzen aan het zakken. Het aantal verkochte huizen is de afgelopen zes jaren ook sterk teruggelopen. Ook logisch, want een huis kopen in een tijd dat de huizenprijzen zakken is niet verstandig. Naar verwachting gaan de huizenprijzen de komende jaren weer licht stijgen.

Tip 1) Ga voor de laagst mogelijke koopsom

De huizenmarkt vertoont verbeteringen, maar is nog niet volledig hersteld van de crisisjaren. U hebt nog steeds een ruime keuze uit koopwoningen. Selecteer voor uzelf de meest geschikte woning en probeer de laagste prijs uit te onderhandelen. Verkopers zijn graag bereid om met de prijs te zakken als ze de mogelijkheid krijgen om het huis te verkopen.

Tip 2) Neem altijd ontbindende voorwaarden op in de koopovereenkomst

Een ontbindende voorwaarde is een beding waar aan voldaan moet worden om de koop definitief te maken. De meest gebruikelijke voorwaarde is het financieringsbeding. U krijgt tot een bepaalde datum de tijd om de financiering rond te krijgen. Neem deze voorwaarde altijd op. Als de financiering om welke reden dan ook niet door kan gaan, kunt u nog onder de koop uit.

Tip 3) Laat een bouwkundige keuring uitvoeren

Op het blote oog lijkt het huis misschien in perfecte staat, maar is dit bouwkundig ook het geval? Zorg ervoor dat u nog onder de koop uit kunt als er hoge onderhoudskosten blijken uit de bouwkundige keuring.

Tip 4) Bespaar op de notariskosten

Op een eenvoudige manier kunt u flink besparen op de notariskosten bij het kopen van een huis. Zoek op prijs en op kwaliteit de notaris die het beste bij u past. De kans is groot dat u honderden euro’s kunt besparen op de hypotheekakte en de leveringsakte voor de overdracht van het huis. Zo kunt u gemakkelijk notarissen bij u in de buurt met elkaar vergelijken.

Tip 5) Koop een toekomstbestendig huis

De doorstroming op de huizenmarkt is tegenwoordig beperkter in vergelijking met tien jaar geleden. Koop een huis die ook nog over een aantal jaren aan de eisen voldoet. Jonge starters moeten dus geen klein appartementje kopen, maar gelijk gaan voor een gezinswoning. Het huis moet voorbereid zijn op de volgende stap in het leven.