Ik wil een huis kopen: Heb ik een notaris nodig?

Leestijd: 2 minuten

Bij de koop van een woning moeten zaken officieel worden vastgelegd door de notaris zodat de koop rechtsgeldig is.  Wat doet de notaris precies? 

Koopovereenkomst opstellen

Een notaris zorgt voor rechtszekerheid. Bij het kopen van een woning leg je de gemaakte afspraken vast in een koopovereenkomst. In Amsterdam wordt de koopovereenkomst standaard door de notaris opgemaakt. In andere delen van het land kan de notaris dit ook opstellen, maar doet de makelaar dat vaak. Omdat de notaris veel ervaring heeft met het opstellen kan hij je goed adviseren bij het opnemen van de juiste zaken in een koopovereenkomst. Hij zorgt ervoor dat je niets vergeet en kan specifieke clausules toevoegen over welke rechten en plichten de verkopende en kopende partij hebben.

Inschrijving kadaster


Het inschrijven van de koopovereenkomst door de notaris bij het kadaster zorgt voor meer zekerheid bij de kopende partij. De verkoper kan de woning namelijk niet verkopen aan een ander en u bent beschermd tegen beslaglegging op de woning in geval van achterstallige betalingen door de verkoper. Voor het inschrijven bij het kadaster maakt de notaris een aparte akte op en maakt hij daarnaast kosten voor het inschrijven.

 

Hypotheekakte


De hypotheekakte is een akte waarin staat dat je huis onderpand is voor het geleende geldbedrag van de bank. De hypotheekakte moet worden opgesteld door een notaris. Hiervoor zal de notaris verschillende werkzaamheden verrichten waaronder onderzoek bij het kadaster, controle van de identiteit en controle bij de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA)- de identificatiekosten.
Wordt er een oude hypotheek opgezegd dan wordt er een royementsakte opgemaakt en de oude hypotheek doorgehaald. De koper,de bank en de notaris zetten hun handtekening op de hypotheekakte waarna deze bij het kadaster wordt ingeschreven. De notaris verzorgt ook de registratie bij de Belastingdienst.

Eigenlijke overdracht huis


Om de woning officieel te kopen heb je een leveringsakte nodig waarin de overdracht van de woning wordt opgenomen. De notaris doet opnieuw verschillende onderzoeken voor het opstellen van deze akte. Hij checkt of er een hypotheek op de woning staat, of er erfpacht of opstalrechten zijn, of het om een monument gaat en of er sprake is van woningtoezicht. Daarnaast moet hij identiteit en nationaliteitsonderzoek doen, doet hij controle bij de GBA en wordt er eventueel een oude hypotheek doorgehaald. Vervolgens wordt een akte van levering opgesteld. De notaris, koper en de verkopende partij moeten dit document ondertekenen. De leveringsakte wordt vervolgens ingeschreven bij het Kadaster door de notaris. Hier kan iedereen zien dat je de nieuwe eigenaar bent van de woning. De persoon op wiens naam de woning staat heeft als enige iets te zeggen over wat er met de woning gebeurt.

 

Kosten notaris

De notaristarieven verschillen per kantoor en per notaris. De notaris vergelijken op prijs en plaats helpt je bij het vinden van een voordelige notaris. Je bent niet verplicht een notaris in je eigen woonplaats te kiezen en een stukje reizen kan een voordeel in kosten opleveren. Denk eraan; je moet wel minimaal 1 maal naar het kantoor van de notaris om de hypotheek en leveringsakte te tekenen.
Via DeGoedkoopsteNotaris.nl vraag je gratis bij meerdere notarissen offertes aan voor bijvoorbeeld een hypotheek en leveringsakte. Elke situatie is anders, vraag daarom altijd advies aan de notaris bij het kopen van een woning.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *