Schenken op papier

Waarom schenken mensen op papier? Wanneer u komt te overlijden, zullen uw kinderen en andere erfgenamen erfbelasting moeten betalen over de erfenis. Het percentage dat aan erfbelasting betaald moet worden, loopt op tot 40%. Als u niet wilt dat uw erfgenamen teveel erfbelasting moeten betalen, kiest u voor schenken op papier. Op papier schenken, wordt ook wel 'schenken door schuldigerkenning' genoemd. Wanneer u gaat schenken op papier heeft u een notaris nodig om een notariële akte op te stellen.

Voordelen schenken op papier

  • Als ouder hoeft u niet uw huis te verkopen of een deel van uw vermogen vrij te maken, want de schenking vindt pas plaats na overlijden. Voor nu komt het alleen vast te staan op papier. Zo ontstaat er een schulderkenning naar de kinderen toe.
  • Kinderen kunnen de opgemaakte vordering niet opeisen wanneer de ouders nog leven.
  • De schenking kan na overlijden van de ouders in vermindering worden gebracht op de erfenis. Zo wordt de erfbelasting gedrukt. Wat zeer voordelig is voor uw kinderen.

Extra besparen schenken op papier

U kunt behoorlijk besparen op uw notariskosten wanneer u de verschillende notarissen met elkaar vergelijkt op prijs. Elke notaris hanteert een ander tarief. Wanneer u inzicht krijgt in de notaristarieven kunt u een weloverwogen beslissing maken. Zoek op uw postcode of woonplaats en vind de beste en goedkoopste notaris bij u in de buurt!

Waarom DeGoedkoopsteNotaris.nl?

Vind een notaris in de buurt

,
Spread the word DeGoedkoopsteNotaris op facebook DeGoedkoopsteNotaris op twitter
Voor notarissen

DeGoedkoopsteNotaris.nl (onderdeel van DGN) Herengracht 166, 1016 BP Amsterdam KvK - 30141348. WFT-nr. 12040344