Prinsjesdag 2023

Leestijd: 2 minuten

Deze Prinsjesdag is anders dan anders. We hebben te maken met een demissionair kabinet en de eerstvolgende verkiezingen zijn in November 2023. Gebruikelijk is dan dat het kabinet geen nieuw beleid maakt en alleen lopende zaken afhandelt. Dat is nu niet helemaal gelukt, want er wordt 2 miljard euro uitgetrokken voor koopkrachtmaatregelen voor mensen met een laag of middeninkomen.

Koopkrachtmaatregelen

De koopkracht stijgt gemiddeld met 1,8 procent in 2024. Daarnaast gaat het kabinet 2 miljard euro investeren in armoedebestrijding. Ook wordt het kindgebonden budget verhoogd. Het maximaal bedrag voor het eerste kind gaat met € 750,- omhoog, voor het tweede kind en verder met € 883,- omhoog. Ook gaat de maximale huurtoeslag met € 416,- omhoog.

Arbeidskorting omhoog- werken meer lonend

Wat verandert op het loonstrookje is de arbeidskorting. Deze gaat omhoog met € 115,- per maand. Werkenden met een salaris vanaf het minimumloon tot bijna € 40.000 gaan er daardoor op vooruit. Volgens het Nibud kan een alleenstaande met een salaris van € 40.000 mede daardoor € 73,- extra per maand uitgeven. De overheid probeert daarmee om werken meer te laten lonen!

Wijziging belastingtarief box 2

In 2024 zijn er wijzigingen in het belastingtarief in box 2. Dit is een tarief uit een aanmerkelijk belang. Denk hierbij aan dividend. Op dit moment is dit tarief nog 26,9%. Dit wordt vervangen door twee tarieven. Het eerste tarief  is 24,5% en geldt voor inkomsten tot € 67.000. Het tweede belastingtarief wordt 31% en geldt voor inkomsten boven de € 67.000. Het kabinet hoopt het oppotten van winsten in een BV hiermee tegen te gaan.

Wijzigingen box 3

Het tarief box 3 gaat omhoog naar 34 procent. Bovendien komt er, als het aan het kabinet ligt, per 1 januari 2024 geen indexering voor het heffingsvrij vermogen in box 3. Daardoor is het heffingsvrij vermogen ook in 2024 57.000 euro per persoon en 114.000 euro voor fiscale partners.
Het aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en het vermogen op de derdengeldrekening van een notaris of deurwaarder wordt onder de categorie banktegoeden gebracht voor box 3 doeleinden. Ook worden schulden en vorderingen tussen fiscaal partners en tussen ouder en minderjarige kinderen niet meer in box 3 belast.
Deze maatregelen treden met terugwerkende kracht in werking per 1 januari 2023.

Geen betalingskorting inkomstenbelasting

Wanneer u nu de voorlopige aanslag van de inkomstenbelasting in één keer betaalt, krijgt u hierover korting. Deze korting verdwijnt vanaf 2024. Dit was al het geval voor de vennootschapsbelasting, maar nu ook voor de inkomstenbelasting.

Schenkingsvrijstelling eigen woning afgeschaft

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning wordt per 1 januari 2024 geheel geschrapt. De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) werd per 1 januari 2023 verlaagd tot €27.231. Deze vrijstelling zal per 1 januari 2024 helemaal worden afgeschaft, zoals overeengekomen in het coalitieakkoord.

Bezwaar tegen WOZ aanslagen

Vanaf komend jaar wordt geregeld dat proceskosten vanuit het bestuursrecht en de vergoeding voor eventuele immateriële schade zoveel mogelijk direct aan de belanghebbende worden betaald. Ook wordt de forfaitaire proceskostenvergoeding verlaagd. Deze maatregelen hebben vooral invloed op no-cure-no-pay kantoren. Het kan uiteraard nog steeds lonen bezwaar te maken tegen WOZ-aanslagen.

Digitaal oprichten BV

Vanaf 2024 is het mogelijk om digitaal een BV op te richten. Het digitaal oprichten van een bv gebeurt met een digitale notariële akte. Waar u vroeger naar het kantoor van de notaris ging om een bv op te richten, kan het vanaf 2024 online via de notaris met een digitale audio-videoverbinding. Identificatie doet de notaris met een digitaal identificatiemiddel.       

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *